Bestuur Stichting Vrienden van Sravana: 

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Sravana bestaat uit acht personen. Het bestuur komt ten minste zeven keer per jaar in vergadering bijeen.

Simon Schutter Fotografie 170330 Sravana 33

 
 Voorzitter
 Hans Schripsema
Secretaris
Ineke van de Hel

Penningmeester
Marcel Caubo

 Lid
Jan Dekker 

Lideke Simon
 Lid
Ietsje Kuiper-Wierstra
 Lid
Lideke Simon
 Lid
Arie Hulsteijn
 Lid
Theo Wenting